XML

XML Nedir?

XML Genişletilebilir İşaretleme Dili, insanlar ve bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmak için ortaya çıkartılmış, Dünya Web Birliği tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemlerin arasında data(veri) alış-verişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görmektedir. Aynı zamanda SGML' nin basitleştirilmiş bir alt kümesidir.

XML' in Tasarımcısı

XML' in tasarımcısı, HTML dilini de tasarlamış olan Tim Berners Lee' dir. Bu dilin düzenlenmesi de Dünya Web Birliği' nin sorumluluğundadır.

XML Kullanımı

XML ÖrneğiZamanımızda birçok yazılım, diğer yazılımlarla veri alış-verişini XML üzerinden yapmaktadır. Ayrıca XML'i esas format olarak kullanan uygulamalara, veri tabanlarına da rastlanmaktadır. Microsoft' un geliştirmiş olduğui .NET teknolojisinde kullanılan DataSet nesneleri XML formatında bulunmaktadır. Ayrıca XML, ofis uygulamalarının alt yapısı haline getirilmiştir. İçeriğin, doküman yapısının ve şeklin birbirinden ayrı olarak ele alınması XML'i İçerik yönetim sistemlerinin ideal formatı haline getirmiştir.

XML dokümanları ağaç veri yapısında olurlar. Bağımsız imler yapıyı oluştururken, içerik ya imin özelliği olarak ya da iki im arasında gösterilir. Yapıyla ilgili ayrıntılar DTD (Document Type Definition) ya da XML Schema adı verilen harici dokümanlar ile tanımlanır. Yandaki örnekte bir XML belgesinde verilerin nasıl belirtildiğini gösterilmiştir.

Flash ile XML Kullanımı

Günümüzde Flash teknolojisi XML ile birlikte kullanılabilmektedir. Bu sayede harici bir kaynaktan veriler Flash içerisinde okutularak hem güncelleme hem de gerektiğinde verinin yüklenmesi sağlanılarak daha hızlı Flash uygulamalar yapılabilmektedir.

Örnek olarak 100 adet resmin kullanıldığı bir Flash yapınız var; Bu yüz adet resmin yüklenmesini hemen hemen hiç bir internet gezgini beklemeyecektir. Ama XML ile veriyi harici olarak gerektiğinde çekmeniz durumunda kullanıcı talep ettikçe ilgili resim dosyası yüklenecektir ve bu da ziyaretçilerinizi bekletmeyecektir. Bir resim gösteriliyorken geçen zaman içerisinde arkaplanda diğer bir veri yüklenmekte ve ziyaretçinin bunu farketmesinin bile önüne geçilebilmektedir. Bu bakımdan Flash ile XML kullanımının önemi oldukça büyüktür. Tabii Flash ile XML kullanımı programcılık bilgisi gerektirmekte olduğundan bu ikiliyi kullanabilen meslek erbabı sayısı çok fazla değildir.